Cinco XL

Privacy StatementPERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

CincoXL (vertegenwoordigd door Femke Ernens/Roy Kieftenbeld) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van CincoXL, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan CincoXL verstrekt.

CincoXL kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

 

WAAROM CincoXL GEGEVENS NODIG HEEFT

CincoXL verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan CincoXL uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit culturele dienstverlening.

 

HOE LANG CincoXL GEGEVENS BEWAART

CincoXL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Komt er wel een overeenkomst tot stand, worden uw gegevens gedurende 7 jaar bewaard, conform de wettelijke administratieplicht.

 

DELEN MET ANDEREN

CincoXL verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Privacyverklaring

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van  CincoXL worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. CincoXL gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS

CincoXL maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van CincoXL bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het
privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan CincoXL te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Uw gegevens worden 14 maanden bewaard en vervolgens automatisch verwijderd.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. CincoXL heeft hier geen invloed op.
CincoXL heeft Google geen toestemming gegeven om via CincoXL verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@cincoxl.com.
CincoXL zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

CincoXL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van CincoXL maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door CincoXL verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met CincoXL via info@cincoxl.com.

 

CincoXL is als volgt te bereiken:

T.: 06-422 04 809 (Femke Ernens)/ 06-418 38 607 (Roy Kieftenbeld)

E.: info@cincoxl.com